Chirurgie

Textilní materiály používané v chirurgii jsou např. obvazové materiály a tampóny, vstřebatelné materiály pro prevenci vzniku chirurgických adhézí nebo vstřebatelná hemostatika (např. oxidovaná celulóza nebo biorozpustná hemostatika na bázi karboxymethylované celulózy).         Další materiály (polylaktid, polypropylen, polyester a další) se používají jako implantabilní materiály (rekonstrukční chirurgie).

Kyselá forma karboxymethylované celulózy Hcel® HT je využívána jako kontaktní vrstva zdravotnického prostředku Sternum Guard® (výrobce firma Vygon, Francie) určeného k prevenci vzniku infekce při chirurgických incizích (krytí pod rozvěrač).  Výhodou Hcel® HT je antibakteriální        a hemostatický účinek, biokompatibilita. Krytí ran Hcel® HT je využíváno pro prevenci infekce u pacientů v kritickém stavu.