Přednosti výrobků Hcel®

Přednosti krytí ran z modifikované celulózy Hcel® HT (jediné krytí ran svého druhu na trhu)

Krytí ran Hcel® HT je primární kontaktní krytí, které kopíruje spodinu rány a absorbuje do struktury vláken eksudát, debris, baktérie a mikroorganismy (mikrobiální sequestrace). Krytí pomáhá minimalizovat infekci a preventivně působí vůči maceraci okolí rány. Unikátnost krytí je založena na jeho postupném gelovatění v kontaktu s eksudátem, udržováním vlhkého a kyselého prostředí (pH 4,0 - 5,0) v kontaktu s ránou. Krytí má antibakteriální účinek a přitom neobsahuje toxické antimikrobiální aditiva. Další výhodou krytí Hcel® HT je jeho hemostatický účinek.

Hlavní předností krytí Hcel® HT je jeho univerzalita. Lze jej použít pro infikované rány ale i pro další fáze hojení (krytí ran Hcel® HT překvapivě podporuje rychlou granulaci a epitelizaci). Krytí funguje jako matrice regulující v ráně proteolytické enzymy, které se podílejí na vzniku chronické (nehojící se) rány. Krytí může být použito pro silně eksudující rány v kombinaci s běžným sekundárním absorpčním krytím (např. absorpčním bavlněným krytím), ale rovněž i pro suché rány zvlčené fyziologickým roztokem. 

Krytí ran z modifikované celulózy Hcel® NaT 

Krytí ran Hcel® NaT (sodná sůl karboxymethylcelulózy) je obdobný typ produktu jako ostatní gelující krytí neobsahující stříbro. Absoprční schonost je nižší než u ostatních gelujících/hydrokoloiních vláken, na druhé straně krytí vykazuje dobrou adherenci k ráně a pevnost ve vlhkém stavu. Krytí je určeno jako primární krytí pro čisté rány po překonání infekce. Vláknitá forma sodné soli karboxymethylcelulózy je výhodný materiál pro inkorporaci další bioaktivních látek, lyofilizaci (přípravy houbovitých prostorových struktur).  V této oblasti probíhá neustále intenzivní výzkum a vývoj (viz rozvojové projekty).

Krytí Hcel® na chronické ráně

Návod k použití v obrázcích

 

Vlastnosti Hcel®: Konference Pisa, Italy 2013.