Biomateriály (technologie gelujících vláken)

Výzkum a vývoj biokompatibilních materiálů je časově a finančně velmi náročný. Biokompatibilní materiály na bázi celulózy se používají jako běžné krycí materiály (bavlna, regenerovaná celulóza - např. viskóza, acetáty celulózy) nebo náročné produkty pro vlhké hojení ran, chirurgii či implantace. Chemicky nebo fyzikálně upravované celulózové materiály jsou zejména (1):

- étery celulózy, např. karboxymethylovaná celulóza, která se používá jako vysoce absorbující gelující materiály a biorozpustné materiály

- sulfáty celulózy (absorbující a antimikrobiální materiály)

- oxidované celulózy (jedná se o oxidovanou a degradovanou celulózu, která je nestabilní při implantaci ve tkáních živočichů a je tudíž při implantaci vstřebatelná)

- speciální modifikované celulózy (např. s chitosanem (2))

Celulózové materiály lze připravovat dle požadavku aplikace v řadě fyzikálních forem, např. gelovité struktury, impregnované a hydratované formy, filmy, prostorové (houbovité) struktury, nanostruktury či kompositní materiály. Jsou vhodné jako nosiče aktivních látek pro použití ve farmacii. Gelující celulózová vlákna mohou být využita v řadě produktových variant (pro vlhké hojení ran, chirurgické materiály nebo celulózové matrice pro biologické komponenty).

1) T.Sopuch, R.Drahovzalová, J. Rýdl, I.Bureš, M.Milichovský, J. Vytřasová, P.Moťková, V.Švorčík, J.Podlaha, M.Horáková, R.Masteiková, L.Vinklárková, P.Suchý: Cellulosic Materials in Wound Care Treatment (in Hojení ran, Nr. 2, Vol. 7  (2013)).

2) K. Novotna, P. Havelka, Tomas Sopuch, K.Kolarova, V.Vosmanska, V. Lisa, V. Svorcik  and L.Bacakova1: Cellulose-based materials as scaffolds for tissue engineering (in Cellulose, Springer: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10570-013-0006-4#page-1