Biomateriály (technologie gelujících vláken)

Výzkum a vývoj biokompatibilních materiálů je časově a finančně velmi náročný.  Biokompatibilní materiály na bázi celulózy se používají jako běžné krycí materiály (bavlna, regenerovaná celulóza - např. viskóza,acetáty celulózy) nebo náročné produkty pro vlhké hojení ran, chirurgii či implantace. Chemicky nebo fyzikálně upravované celulózové materiály jsou (1):

- étery celulózy karboxymethylovaná celulóza (používané  jako vysoce absorbující a biorozpustné celulózové materiály) 

- sulfáty celulózy (absorbující a antimikrobiální materiály)

- oxidované celulózy (oxidovaná a degradovaná celulóza, která je nestabilní při implantaci ve tkáních živočichů a je tudíž vstřebatelná)

- speciální modifikované celulózy (např. s chitosanem (2))

Celulózové materiály lze připravovat dle požadavku aplikace v řadě fyzikálních forem, např. gelovité struktury, impregnované a hydratované formy, filmy, prostorové (houbovité) struktury, nanostruktury či kompositní materiály. Jsou vhodné jako nosiče aktivních látek pro použití ve farmacii. Gelující celulózová vlákna mohou být připravena v řadě variant (pro vlhké hojení ran, chirurgické materiály nebo celulózové matrice)..

1) T.Sopuch, R.Drahovzalová, J. Rýdl, I.Bureš, M.Milichovský, J. Vytřasová, P.Moťková, V.Švorčík, J.Podlaha, M.Horáková, R.Masteiková, L.Vinklárková, P.Suchý: Cellulosic Materials in Wound Care Treatment (in Hojení ran, Nr. 2, Vol. 7  (2013)).

2) K. Novotna, P. Havelka, Tomas Sopuch, K.Kolarova, V.Vosmanska, V. Lisa, V. Svorcik  and L.Bacakova(in Cellulose, Springer: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10570-013-0006-4#page-1

Naše produkty Hcel® ke koupi:

Kontaktujte prosím našeho výhradního distributora pro Českou republiku a Slovensko

acare-health.png

A care a.s.
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00 Praha 4 - Modřany
www.acare.cz