Historie

1840 a bělení lněných pláten

Okolo roku 1840 započal ve Zlíči pan F. Koch s bělením po domácku vyrobených lněných pláten. V roce 1884 kupuje bělidlo Kristián Holzbecher. V té době ještě zdaleka nepřipomínalo bělidlo továrnu, byla to spíše řemeslná dílna. V roce 1908 se majitelem bělidla stává Kristiánův syn Josef Holzbecher, který začal bělit bavlněnou přízi již ve velkém, lněná příze byla zatlačována do podhůří. Bělení se provádělo na objednávku pro tkalcovny, které postupem času požadovaly i přízi barevnou. To bylo důvodem toho, že v letech 1921-1922 byla přistavěna parní barevna bavlněných přízí, svazkové bělidlo, škrobárna, strojovna, kotelna s komínem, manipulační sklad a kanceláře.

1922 a barvení přízí

Barvilo se ve vanách několika druhy barviv, a to od přímých až po stálé Indanthreny. Tento způsob výroby se zachoval až do počátku druhé světové války, kdy se začalo zavádět do praxe barvení nasoukaných perforovaných cívek na tlakových barvicích aparátech.

1938 - jedny z prvních barvících aparátů v předválečném Československu

V roce 1938 došlo k další modernizaci továrny, byla přistavěna kotelna, instalován parní stroj a postaveny německé barvící aparáty firmy THIES. Těmito barvicími aparáty byla firma vybavena jako jedna z prvních v předválečném Československu. Díky jednodušší manipulaci proti vanovému barvení a s tím související vyšší kvalitě barvení prožívala továrna nesmírnou konjunkturu. Slibně se rozvíjející výroba však byla za druhé světové války zastavena.

Situace barevny po 2. světové válce

Po válce se výroba sice obnovila, ale v roce 1948 došlo ke znárodnění továrny. Majetkem státu zůstala firma až do roku 1992, kdy byla továrna v rámci restituce vrácena potomkům původního majitele, panu Josefu Reichertovi a panu Zdenku Reichertovi, kteří z jednoho ze závodů národního podniku Mileta Hořice vytvořili součastnou společnost s ručením omezeným.

Systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

V r. 2000 firma získala certifikát - Systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009. Dále investovala do plně automatické plynové kotelny a nové tlakové barevny s velkoobjemovými barvícími aparáty. Neustále modernizuje provozní technologii.

Dne 27. 6. 2002 Josef a Zdenek Reichertovi předali firmu svým rodinným příslušníkům - Břetislavu Reichertovi, Josefu Rýdlovi, Radomíře Drahovzalové a Ivě Reichertové.

Současná společnost Holzbecher spol. s r. o. barevna a bělidlo Zlíč

Holzbecher - barevna a bělidlo pouze barví a bělí příze přírodní, syntetické a směsové, které si dodává zákazník na křížových a válcových cívkách, bělí přízi, souká přízi do barvy. Pro své zákazníky firma provádí bezplatný vzorovací servis.

Holzbecher - medical vyrábí biokompatibilní materiály na bázi karboxymethylcelulózy pro zdravotnické aplikace, zejména pro ošetřování ran a prevenci infekce. Spolupracuje s předními tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti.  Ve spolupráci s dalšími partnery vyvíjíme rovněž biokompatibilní materiáliály na bázi kolagenu a celulózy určené jako krytí ran a chirurgická hemostatika a další produkty.