Holzbecher Medical

Od lledna 2014 se divize Holzbecher Medical rozdělila na dvě části: výroba a prodej a výzkumné centrum pro výzkum nových biomateriálů pro zdravotnictví. Centrum spolupracuje se špičkovými českými nebo zahraničními výzkumnými pracovišti ve vývoji zdravotnických textilií nebo chemických specialit.

Cílem centra je:

  • výzkum modifikace materiálů – příprava biokompatibilních materiálů pro zdravotnictví (např. karboxymethylovaná celulóza)
  • výzkum a vývoj vlastních finálních produktů společnosti Holzbecher (materiály pro prevenci nosokomiálních infekcí, resorbovatelné materiály a matrice pro bioaktivní látky, materiály pro ošetřování ran a první pomoc, speciální filmy pro zdravotnictví)
  • spolupráce ve výzkumu nových materiálů s domácími universitami a akademiemi věd v oblasti chemické a fyzikální modifikace celulózy a polysacharidů

Byly vybudovány čisté prostory pro výrobu i výzkum a vývoj umožňující výrobu vlastních výrobků, zejména zdravotnických prostředků.  Spolupracujícími organizacemi jsou: Akademie věd ČR, Technická Universita v Liberci, Veterinární a farmaceutická fakulta v Brně, Lékařská fakulta University Karlovy v Praze, Hradci Králové a Plzni, Masarykova Universita Brnp, Nemocnice Litomyšl a řada domácích a zahraničních partnerů.

Naše produkty Hcel® ke koupi:

Kontaktujte prosím našeho výhradního distributora pro Českou republiku a Slovensko

acare-health.png

A care a.s.
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00 Praha 4 - Modřany
www.acare.cz