Holzbecher Medical

Holzbecher Medical je rozdělen na dvě části: výroba a prodej a pracoviště pro výzkum nových biomateriálů pro zdravotnictví.

Holzbecher Medical realizuje své prodeje prostřednictvím smluvních distributorů a usiluje o získání nových distributorů na celém světě. Předmětem prodeje jsou jednak finální výrobky (krytí ran) a dále polotovary pro výrobu zdravotnických prostředků dalšími zákazníky.      Byly vybudovány čisté prostory umožňující výrobu vlastních výrobků, zejména zdravotnických prostředků.

Výzkumné pracoviště spolupracuje se špičkovými českými nebo zahraničními výzkumnými pracovišti ve vývoji  biomateriálů pro zdravotnictví.

Cílem výzkumného pracoviště je:

  • výzkum modifikace materiálů - příprava biokompatibilních materiálů pro zdravotnictví (např. karboxymethylovaná celulóza)
  • výzkum a vývoj vlastních finálních produktů společnosti Holzbecher (materiály pro prevenci nosokomiálních infekcí, resorbovatelné materiály a matrice pro bioaktivní látky, materiály pro ošetřování ran a první pomoc, speciální filmy pro zdravotnictví)
  • spolupráce ve výzkumu nových materiálů s domácími universitami a akademiemi věd v oblasti chemické a fyzikální modifikace celulózy a polysacharidů

Byly vybudovány čisté prostory pro výrobu i výzkum a vývoj umožňující výrobu vlastních výrobků, zejména zdravotnických prostředků.  Spolupracujícími organizacemi jsou: Akademie věd ČR, Technická Univerzita v Liberci, Vysoké účení technické v Brně, Masarykova Univerzita Brno, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hradci Králové a Plzni, a řada dalších domácích a zahraničních partnerů.