Publikace

1. T.Sopuch, R.Drahovzalová, J. Rýdl, I.Bureš, M.Milichovský, J. Vytřasová, P.Moťková, V.Švorčík, J.Podlaha, M.Horáková,  R.Masteiková,  L.Vinklárková, P.Suchý: Cellulosic Materials in Wound Care Treatment (in Hojení ran,  Nr. 2, Vol. 7  (2013)).

2. K. Novotna, P. Havelka, Tomas Sopuch, K.Kolarova, V.Vosmanska, V. Lisa, V. Svorcik and L.Bacakova1: Cellulose-based materials as scaffolds for tissue engineering (in Cellulose),    Springer: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10570-013-0006-4#page-1

3. Chalupová N, Suchý P, Pražanová G, Bartošová L, Sopuch T, Havelka P: Local tissue reaction after the application of topical hemostatic agents in a rat partial nephrectomy model, J Biomed Mater Res A. 2012 Jun;100 (6): 1582-90

4. Kollár P., Sopuch T., Parák T., Suchý P., Paprskářová A.: In vitro toxicity assessment of carboxymethyl cellulose containing silver in cell lines. TOXCON 2017, 21. - 23. 6. 2017, Plzeň.

5. Kružicová A., Suchý P., Sopuch T., Klusáková J., Parák T., Kuzmínová G.: Vliv nových materiálů na bázi karboxymethylcelulózy na dynamiku hojeni diabetické rány u laboratorního potkana. XIV. mezinárodním kongresu s mezinárodní účastí v Pardubicích, 21. 1. 2016.

6. Masteiková, R., Vinklárková, L., Muselík, J., Vetchý, D., Bernatonienė, J., Sopuch, T. Vliv stupně substituce na nasákavost kyselé formy karboxymethylcelulosy v podobě netkané textilie. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, s. 89-94. (ISSN 1210-7816)

7. Muselík, J., Wojnarová, L., Masteiková, R., Sopuch, T. Hodnocení vlivu sterilizační metody na stabilitu karboxymethylcelulosového krytí na rány. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, s. 95-98. (ISSN 1210-7816)

8. Vinklárková, L., Masteiková, R., Vetchý, D., Doležel, P., Bernatonienė, J. Formulation of Novel Layered Sodium Carboxymethylcellulose Film Wound Dressings with Ibuprofen for Alleviating  Wound Pain. BioMed Research International, Volume 2015, Article ID 892671, 11 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/892671

9. Vinklárková, L., Masteiková, R., Foltýnová, G., Muselík, J., Pavloková, S., Bernatonienė, J., Vetchý, D. Film wound dressing with local anesthetic based on insoluble carboxymethylcellulose matrix. Journal of Applied Biomedicine, 2017, vol. 15, 313-320.

10. Tenorová, K., Masteiková, R., Kostelanská, K., Vetchý, D. Filmové krytí na rány s dexpanthenolem - příprava a hodnocení. Česká a slovenská farmacie, 2019, 68, 27-33.

11. Tenorová, K., Masteiková, R. Film wound dressing containing dexpanthenol. Česká a slovenská farmacie, 2019, 68, 208-213.

12. Zelenková H, Adler J, Sopuch T (2017) Therapeutic management of an extensive pressure ulcer affecting occipital and parietal bone-stem cell therapy. J Transl Sci 3: DOI: 10.15761/JTS.1000179 (available also in Derma 3.tisicročia, XVI. Ročník, 1/2016).

13. Bacakova, M. Bacakova, J. Pajorova, R. Kudlackova, L. Stankova, E. Filova, J. Musilkova, S. Potocky, A. Kromka: Nanofibrous scaffolds as promising cell carriers for tissue engineering, chapter 3 in book “Nanofiber Research - Reaching New Heights", Edited by Mohammed Muzibur Rahman and Abdullah M. Asiri, ISBN 978-953-51-2529-7, Print ISBN 978-953-51-2528-0, pp. 29-54, Publisher: InTech, doi: 10.5772/63707

14. Bacakova M, Pajorova J, Sopuch T, Bacakova L. Fibrin-Modified Cellulose as a Promising Dressing for Accelerated Wound     Healing. Materials (Basel). 2018;11(11). pii: E2314. doi:10.3390/ma11112314.

15. Kudlackova R, Bacakova M, Pajorova J, Sopuch T, Stunova A, Bacakova L: The modified cellulose material as a promising wound dressing for accelerated healing of wounds, International Congress & Expo on Biotechnology and Bioengineering: 25.-27.září, 2017, Valencia, Španělsko. Abstrakt publikován ve sborníku abstraktů konference, s.44

16. Bacakova L, Novotna K, Sopuch T, Havelka P. Cell interaction with cellulose-based scaffolds for tissue engineering - a review. In: Cellulose and Cellulose Derivatives: Synthesis, Modification, Nanostructure and Applications. Ibrahim H. Mondal (ed.), Nova Science Publishers, Inc., New York, USA, chapter 13, pp. 341-376, 2015, ISBN: 978-1-63483-571-8

17. Kudlackova R, Bacakova M, Sopuch T, Bacakova L: Cellulose as a promising cell carrier for construction of skin replacements. Poster na the 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine, 27. - 29. 7. 2015, Řím, Itálie. Abstract in Journal of Tissue Science and Engineering, 6(2): 131, 2015.

18. Kudlackova R, Bacakova M, Pajorova J, Sopuch T, Stunova A, Bacakova L: The modified cellulose material as a promising wound dressing for accelerated healing of wounds, International Congress & Expo on Biotechnology and Bioengineering: 25.-27. září, 2017, Valencia, Španělsko. Abstrakt publikován ve sborníku abstraktů konference, s.44

19. Radmila Kudlackova, Marketa Bacakova, Tomas Sopuch, Julia Pajorova, Lucie Bacakova THE FIBRIN-MODIFIED CELLULOSE MATERIAL AS A PROMISING DRESSING FOR ACCELERATED WOUND HEALING (koncept článku do časopisu Cellulose).

20. Tenorová, K., Masteiková, R., Kovárová, N., Kostelanská, K., Přikryl, J., Vetchý, D., Bernatonienė, J. Příprava a hodnocení dvouvrstvých filmů na bázi kolagenu a karboxymethylcelulosy za účelem terapie ran. Česká a slovenská farmacie, 2019, 68, 229-236.

21. Tenorová, K., Masteiková, R., Jarábková, J., Vetchý, D., Bernatonienė, J. Kolagen v kombinaci s kyselou formou karboxymethylcelulosy v podobě netkané textilie jako moderní krycí prostředek pro terapii ran - formulace, příprava a hodnocení. Česká a slovenská farmacie (v tisku)

22.  Karolína Borůvková, Jakub Wiener: Properties of mofified carboxymethylcellulose prepared by lyophilisation: AUTEX Research Journal, Vol. 13, No 3, September 2013, DOI: 10.2478/v10304-012-0031-7 © AUTEX