Úhrada ze zdravotního pojištění

Vybrané rozměry zdravotnických prostředků řady Hcel® - jsou v české republice hrazeny ze zdravotního pojištění. Aktuální informaci o úhradě lze získat na https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky (vyhledat všechny produkty Hcel) nebo ji poskytneme na vyžádání.

Současně se připravuje úhrada nových rozměrů a dalšího názvu krytí Hcel® HT (nový název bude STOPBAC STERILE CEL).