Novinky

Zavedení nových rozměrů krytí ran a další obchodní název STOPBAC STERILE CEL

29.09.2020

V roce 2020 byla rozšířena nabídka krytí ran Hcel o nové rozměry. V případě krytí ran Hcel NaT jsou k dispozici následující rozměry výrobků: 20 x 450 mm, 50 x 50 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm, 150 x 150 mm a  200 x 300 mm, u krytí ran Hcel HT jsou k dispozici tyto rozměry: 20 x 450 mm, 50 x 50 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm, 120 x 120mm, 100 x 150 mm,100 x 200 mm, 70 x 200 mm, 170 x 220 mm a  200 x 300 mm.

Současně se připravuje distribuce krytí Hcel HT na českém trhu a některých dalších evropských trzích novým partnerem, firmou Grade Medical s.r.o. pod novým obchodním názvem STOPBAC STERILE CEL (rozměry 50 x 50 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm, 120 x 120mm, 100 x 150 mm, 170 x 220 mm). Krytí ran Hcel HT je distribuováno pod dalšími obchodními názvy v Německu, Austrálii a dalších zemích.