Novinky

Workshop - XI. kongres s mezinárodní účasti

11.11.2013

Pracovní seminář „Hcel® – jeden rok s novým celulózovým krytím" se uskuteční v průběhu XI. kongresu s mezinárodní účasti v Pardubicích, který se koná 24 – 25 ledna 2013. (http://www.cslr.cz/Vzdelavani/Kongresy-CSLR/XII-celostatni-kongres-s-mezinarodni-ucasti.html)

Kongres je organizován Českou společností pro léčbu rány na téma: mezioborová spolupráce v léčbě ran a kožních defektů. Hcel®  je speciální typ karboxymethylcelulózy pro vlhké hojení ran a odlišuje se od ostatních dostupnách celulózových krytí na trhu. Bližší informace:  vladislav.pise@holzbecher.net nebo info@holzbecher.net nebo při registraci.