Novinky

Setkání s vědeckými pracovníky

10.11.2015

Setkání s vědeckými pracovníky z Universit a AV ČR spolupracujícími se společností Holzbecher se konalo v Jakubově dvoře ve dnech 6 - 7 října 2015. Byly diskutovány aktuální výsledky výzkumu a vývoje v rámci běžícího výzkumného projektu. Setkání je organizováno pravidelně každý rok ke kontrole dosažených výsledků a stanovení priorit na další léta. Je to rovněž i příležitost diskutovat nové poznatky s odborníky z medicíny.

Hlavní prezentované poznatky:

- vliv textilní struktury na antimikrobiální, hemostatické vlastnosti a uvolňování aktivních látek

- formulace filmových krytí včetně mukoadhesivních filmů pro orální aplikace

- hodnocení karboxymethylovaných (CMC) matric na biologických modelech

- kombinace CMC a bioaktovních komponent

- nové produkty Holzbecher připravované k uvedení na trh (tracheostomické krytí, absorpční krytí)

Výzkum je podporován v rámci projektu TA 04010065 "Matricové systémy pro hojení kožních defektů v humání a veterinární medicíně" prostřednictvím Technologické agentury ČR. www.tacr.cz