Hlavní přínosy v oblasti výzkumu

Výzkum nových biomateriálů pro zdravotnictví

Holzbecher Medical

Holzbecher Medical spolupracuje se špičkovými českými nebo zahraničními výzkumnými
pracovišti ve vývoji zdravotnických textilií
nebo chemických specialit.

Cílem centra je:

  • výzkum modifikace materiálů – příprava biokompatibilních materiálů pro zdravotnictví
  • Specializací firmy je éterifikace celulózy (karboxymethylace) a příprava nových typů produktů s využitím karboxymethylcelulózy (produkty řady Hcel®). Hcel® je řada textilních materiálů připravených z modifikované celulózy, které se od běžných celulózových (textilií) odlišují zlepšenými vlastnostmi, např. zvýšenou absorpcí a retencí tekutin nebo  antimikrobiálními vlastnostmi. Materiály jsou využitelné pro hojení ran a v chirurgii.
  • výzkum a vývoj vlastních zdravotnických prostředků (materiály pro prevenci nosokomiálních infekcí, resorbovatelné materiály a matrice pro bioaktivní látky, krytí pro ošetřování ran a první pomoc, post-operativní krytí pro prefenci infekce, speciální produkty pro zdravotnictví)

  • příprava prototypů a zkušební výroby

Výsledky výzkumu jsou realizovány ve společnosti Holzbecher nebo spolupracujících partnerů. Spolupracujícími organizacemi jsou domácí i zahraniční university a další pracoviště. 

Strategickým cílem je vybudování špičkového centra sdružující výzkumné organizace a výrobní organizace umožňující rychlé ověřování výsledků výzkumu a zavádění do praxe.

 

Rozvoj firmy Holzbecher byl umožněn podporou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace a výzkumnými programy Technologické agentury ČR.

Naše produkty Hcel® ke koupi:

Kontaktujte prosím našeho výhradního distributora pro Českou republiku a Slovensko

acare-health.png

A care a.s.
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00 Praha 4 - Modřany
www.acare.cz